Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

liveattherainbow
00:33
7499 81a6 500
Reposted fromLotte Lotte viaClary Clary

October 12 2018

liveattherainbow
13:39
liveattherainbow
13:38
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajoannna joannna
13:38
9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viajoannna joannna
liveattherainbow
13:38
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black viajoannna joannna
liveattherainbow
13:35
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajoannna joannna
liveattherainbow
13:34
liveattherainbow
13:34
9784 958e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna

October 14 2018

liveattherainbow
00:33
7499 81a6 500
Reposted fromLotte Lotte viaClary Clary

October 12 2018

liveattherainbow
13:39
liveattherainbow
13:38
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajoannna joannna
13:38
9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viajoannna joannna
liveattherainbow
13:38
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black viajoannna joannna
liveattherainbow
13:35
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajoannna joannna
liveattherainbow
13:34
liveattherainbow
13:39
liveattherainbow
13:38
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajoannna joannna
13:38
9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viajoannna joannna
liveattherainbow
13:38
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black viajoannna joannna
liveattherainbow
13:35
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl