Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

liveattherainbow
22:48
Paraliż komunikacyjny w dniu 21 października 2008r. Był to efekt pierwszych opadów śniegu w tym sezonie. Choć śnieg padał stosunkowo krótko, wystarczyło to, aby większość podróżnych wybrała auto jako środek transportu. Dodatkowo remonty kilku ważnych wrocławskich ulic (m.in. Grabiszyńska, al. Hallera) sprawiły, że całe miasto dosłownie stanęło. Zdjęcie autorstwa "corckie" (ssc).

Reposted fromczinok czinok viapl pl
liveattherainbow
22:48
8795 f715 500
Reposted fromoll oll viakasiastrofa kasiastrofa
liveattherainbow
22:47
4687 573d 500
liveattherainbow
22:47
8939 7a12 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaangusiasty angusiasty
liveattherainbow
22:47
8938 2cc5 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaangusiasty angusiasty
liveattherainbow
22:47
8937 b9fe 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaangusiasty angusiasty
liveattherainbow
22:46
liveattherainbow
22:46
liveattherainbow
22:46
2621 9598 500
Reposted frommachinae machinae viaangusiasty angusiasty
liveattherainbow
22:45
8065 7466 500
Reposted fromteijakool teijakool viaangusiasty angusiasty
liveattherainbow
22:45
4074 3699 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaangusiasty angusiasty
liveattherainbow
22:45
8654 6c8d 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaangusiasty angusiasty

October 14 2018

liveattherainbow
00:33
7499 81a6 500
Reposted fromLotte Lotte viaClary Clary

October 12 2018

liveattherainbow
13:39
liveattherainbow
13:38
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajoannna joannna
13:38
9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viajoannna joannna
liveattherainbow
13:38
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black viajoannna joannna
liveattherainbow
13:35
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajoannna joannna
liveattherainbow
13:34
liveattherainbow
13:34
9784 958e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl